Извршен контролен програмски надзор врз КАБЕЛ-НЕТ

Скопје, 05.09.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен програмски надзор врз операторот КАБЕЛ-НЕТ од Струмица. Целта на надзорот е да се утврди дали овој оператор постапил по решението за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси упатено од Агенцијата, изречено поради непочитување на обврската за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата.

Надзорот покажа дека операторот КАБЕЛ-НЕТ во целост постапил по решението упатено од Агенцијата.

Извештајот е достапен на линкот:

КАБЕЛ-НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 05.09.2018Accessibility

Accessibility