Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj KABEL-NET

Shkup, 05.09.2018. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj operatorit KABEL-NET nga Strumica.Qëllimi i mbikëqyrjes është konstatimi nëse operatori ka vepruar sipas vendimit për vërejtje dhe për ç’kyçje nga ritransmetimi i shërbimeve programore nga ana Agjencisë, të shqiptuar për mosrespektimin e obligimit për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci.

Mbikëqyrja tregoi se operatori KABEL-NET në tërësi ka vepruar sipas vendimit të shqiptuar nga Agjencia.

Raporti mund të merret në këtë link:

KABEL-NET – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 05.09.2018Accessibility

Accessibility