Редовен програмски надзор врз 7 кабелски оператори

Скопје, 07.09.2018г. – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите кои ги реемитуваат кабелските оператори, извршен е редовен програмски надзор врз операторите ГЛОБАЛСАТ, ИНФЕЛ-КТВ, ИП СИСТЕМС, КАБЛЕКАЛЛ, МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л, СКРЕМБЛ и СПАЈДЕР-НЕТ.

Надзорот врз ИП СИСТЕМС од Куманово покажа дека програмските сервиси Boomerang и Carton Network кои операторот ги реемитува, не се опфатени со потврдите за регистрација на програмските сервиси издадени од Агенцијата, што е спротивно на член 141 од ЗААВМУ. Кај останатите оператори не се констатирани прекршувања.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

ГЛОБАЛСАТ – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 06.09.2018

ИНФЕЛ-КТВ  – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 06.09.2018

ИП СИСТЕМС  – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 06.09.2018

КАБЛЕКАЛЛ  – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 06.09.2018

МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л  – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 06.09.2018

СКРЕМБЛ  – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 06.09.2018

СПАЈДЕР-НЕТ  – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 06.09.2018Accessibility

Accessibility