Вонреден надзор врз 1 ТВ – начела за вршење на дејност

Скопје, 13.09.2018г. – По добиена претставка, Агенцијата изврши вонреден надзор на изданијата на програмските блокови „Мода“, кои се делови од актуелно-информативниот појас „Студио 1“ на 1 ТВ, емитувани на 30 мај, 20 јули и 1 август 2018 година.

Во анализираните изданија е костатирано прекршување на програмското начело за вршење на дејноста, поточно негување на хуманите и моралните вредности на човекот и заштита на приватноста и достоинството на личноста.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот: 1 ТВ (член 61 став 1 од ЗААВМУ) – 12.09.2018Accessibility

Accessibility