Mbikëqyrje e jashtëzakonshme ndaj 1TV – parimet për realizimin e veprimtarisë

Shkup, 13.09.2018. – Pas paraqitjes së marrë, Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme të edicioneve të blloqeve programore “Moda”, që janë pjesë të rrypit aktual-informues “Studio 1” të 1TV, të emetuara më 30 maj, 20 korrik dhe 1 gusht 2018.

Në edicionet e analizuara është konstatuar shkelje e parimit programor për realizimin e veprimtarisë, më saktë ruajtjes së vlerave humane dhe morale të njeriut dhe mbrojtjes së privacisë dhe dinjitetit njerëzor.

Raporti i mbikëqyrjes mund të merret në linkun: 1 ТV (neni 61 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 12.09.2018Accessibility

Accessibility