Упатство за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисницитe

Скопје, 09.10.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го донесе Упатството за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисниците.

Во Упатството е утврден начинот на кој треба да постапуваат сите радиодифузери при извршување на обврските кои произлегуваат од Законот за медиуми во делот на објавување импресум и од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на информациите коишто треба да се направат достапни за корисниците.

Упатството за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисниците е достапно на следниот линк.Accessibility

Accessibility