Udhëzues për plotësimin e obligimeve për impresum dhe informacione në dispozicion pë shrytëzuesit

Shkup, 09.10.2018г. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele miratoi udhëzues për plotësimin e obligimeve për impresum dhe informacione në dispozicion për shfrytëzuesit.

Në këtë udhëzues është përcaktuar mënyra me të cilën duhet të veprojnë të gjithë radipdifuzerët gjatë kryerjes së obligimeve të cilat dalin nga Ligji për mediume në pjesën e publikimit të impresumit dhe nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në bazë të informacioneve të cilat duhet të bëhen publike për shrytëzuesit.

Udhëzuesin për plotësimin e obligimeve për impresum dhe informacione në dispozicion pë shrytëzuesit  mund ta merni në këtë  link.Accessibility

Accessibility