Извршен административен надзор врз 6 радио станици

Скопје, 29.10.2018г. – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз радијата Хепи, Капитол ФМ, Лајф, Роса-АБ, ЕФ-ЕМ 90.03 – Спортско радио и радио Ват со цел да утврди дали на својата програма објавиле импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер.

Надзорот покажа дека Лајф радио, радио Роса-АБ, ЕФ-ЕМ 90.03 – Спортско радио не обезбедиле информации коишто треба да ги направат достапни на корисниците.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Хепи Радио – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Капитол ФМ – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Радио Лајф – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Роса-АБ – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

ЕФ-ЕМ 90.03 – СПОРТСКО РАДИО – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Радио Ват – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018Accessibility

Accessibility