Agjencia realizoi mbikëqyrje administrative ndaj 6 radiostacioneve

Shkup, 29.10.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj radiove Hepi, Lajf, Kapitol FM, Rosa-AB, EF-EM 90,3 – Sportsko Radio dhe Radio Vati me qëllim që të konstatojë nëse në programet e tyre i kanë publikuar impresumin, iformatat në dispozicion të shfrytëzuesve dhe identifikuesin e radiodifuzerit.

Mbikëqyrja tregoi se Lajf radio, radio Rosa-AB, EF-EM 90.03 – Sportsko radio nuk kanë siguruar informatat që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve.

Raportet mund të merren në këto linke:

Hepi Radio – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Каpitol FМ – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Radio Lajf – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Rоsа-АB – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

EF-EM 90,3 – Sportsko Radio – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Radio Vati – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018Accessibility

Accessibility