Изречена мерка-опомена на Лајф радио

Скопје, 01.11.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на Лајф радио и констатирано непочитување на обврската за објава на програмата информации коишто треба да им се направат достапни на корисниците, Агенцијата изрече мерка – опомена. На Лајф радио му даден временски рок од 30 дена, да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Изречената мерка може да се преземе на следниот линк:

Лајф радио – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 01.11.2018Accessibility

Accessibility