Редовен програмски надзор врз операторите Вива Нет и Бив Пирамида

Скопје, 08.11.2018г. – Врз операторите Вива Нет од Берово и Бив Пирамида од Делчево, извршен е редовен програмски надзор за обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите кои ги реемитуваат операторите. Со надзорите е констатирано дека кабелските оператори постапиле согласно одредбите од ЗААВМУ.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

ВИВА НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ)  07.11.2018

БИВ ПИРАМИДА – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ)  07.11.2018Accessibility

Accessibility