Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj operatorëve Viva Net dhe Biv Piramida

Shkup, 08.11.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj operatorëve Viva Net nga Berova dhe Biv Piramida nga Dellçeva, në lidhje me obligimet që kanë të bëjnë me regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci dhe titrimin e programeve që ritransmetojnë operatorët. Me mbikëqyrjen është konstatuar se operatorët kabllor kanë vepruar në pajtim me dispozitat e LSHMAA.

Raportet mund të merren në linket:

VIVA NET – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA)  07.11.2018

BIV PIRAMIDA – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA)  07.11.2018



Accessibility

Accessibility