Редовен програмски надзор врз Давателот на АВМУ по барање Македонски Телеком

Скопје, 22.11.2018г. – Врз Давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации од Скопје, извршен е редовен програмски надзор за обврските коишто се однесуваат на заштита на малолетните лица, кинематографските дела, и промоција на производство и пристап до европски дела. При програмскиот надзор не се констатирани прекршувања.


Извештајот е достапен на линкот:
Македонски Телеком (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 21.11.2018Accessibility

Accessibility