Редовен програмски надзор врз операторите Теленет Ком и КДС-ВТ

Скопје, 22.11.2018г. – За почитувањето на обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои ги реемитуваат, Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз операторите Теленет Ком од Тетово и КДС-ВТ од Пробиштип. При надзорот не се констатирани непочитувања на ЗААВМУ.

Извештаите од извршените надзори се достапни на линковите:

Теленет Ком (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.11.2018

КДС-ВТ (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.11.2018Accessibility

Accessibility