Извршен програмски надзор врз операторот КАБЕЛ-Л-НЕТ

Скопје, 26.11.2018г. – Врз операторот КАБЕЛ-Л-НЕТ од Струга, извршен е редовен програмски надзор за почитувањето на обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторот ги реемитува. При надзорот не се констатирани непочитувања на ЗААВМУ.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

 КАБЕЛ-Л-НЕТ  (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 26.11.2018Accessibility

Accessibility