Agjencia realizoi mbikëqyrje programore ndaj operatorit KABEL-L-NET

Shkup, 26.11.2018. – Ndaj operatorit KABEL-L-NET nga Struga, u realizua mbikëqyrje e rregullt programore në lidhje me respektimin e obligimeve për regjistrimin e shërbimeve programore dhe titrimin e shërbimeve programore që i ritransmeton operatori. Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të LSHMAA.

Raporti mund të merret në këtë link:

 KABEL-L-NET (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 26.11.2018Accessibility

Accessibility