Студија за утврдување на состојбите на регионалниот и локалниот ТВ пазар

Скопје, 30.11.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изготви Студија за утврдување на состојбите на регионалниот и локалниот ТВ пазар во Република Македонија.

Целта на оваа  Студија е да  се утврдат  состојбите на регионалниот  и  на локалниот телевизиски пазар во Република Македонија, и врз основа на сознанијата добиени за нив, да се дадат препораки за надминување на пречките за развој и за создавање услови за одржливи модели на финансирање на регионалните и локалните телевизиски станици.

Студијата за утврдување на состојбите на регионалниот и локалниот ТВ пазар може да се преземе на следниот линк.Accessibility

Accessibility