Studim për përcaktimin e gjendjes së tregut televiziv rajonal dhe lokal

Shkup, 30.11.2018. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përpiloi Studim për përcaktimin e gjendjes së tregut televiziv rajonal dhe lokal në Republikën e Maqedonisë.

Qëllimi i këtij studimi është përcaktimi i gjendjeve në tregun televiziv rajonal dhe lokal në Republikën e Maqedonisë dhe në bazë të të dhënave të marra nga to, të jepen rekomandime për tejkalimin e pengesave për zhvillim dhe krijimin e kushteve për modele të qëndrueshme të financimit të stacioneve televizive lokale dhe rajonale.

Studimi për përcaktimin e gjendjes së tregut televiziv rajonal dhe lokal mund të  merret në këtë link.Accessibility

Accessibility