Мерка опомена за 1ТВ – информации достапни до корисниците

Скопје, 03.12.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на 1 ТВ и констатирано непочитување на обврските за информации кои треба да се достапни до корисниците, Агенцијата изрече мерка – опомена.. На 1 ТВ му е даден временски рок од 30 дена, да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Изречената мерка е достапна на следиот линк:

1ТВ – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 03.12.2018Accessibility

Accessibility