Изречена мерка – опомена на 1ТВ

Скопје, 03.12.2018г. – Врз основа на редовен програмски надзор врз програмата на 1 ТВ и констатирано непочитување на обврските при обезбедување квизови и други облици за наградно учество Агенцијата изрече мерка – опомена. На 1 ТВ му е даден временски рок од 30 дена, да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Изречената мерка е достапна на следиот линк:

1ТВ – (член 52 од ЗААВМУ) – 30.11.2018Accessibility

Accessibility