Вонреден административен надзор врз РА РФМ

Скопје, 28.12.2018г. –  За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, врз радиото РФМ од Скопје, Агенцијата изврши вонреден административен надзор.

Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник.

Извештајот е достапн на следниот линк:

РА РФМ – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 28.12.2018Accessibility

Accessibility