Вонреден програмски надзор врз 24 Вести

Скопје, 28.12.2018г. По добиена претставка, извршен е вонреден програмски надзор врз ТВ 24 Вести, за почитувањето на обврските за емитување програма на македонски јазик и кирилско писмо, а во случаите кога програмата е наменета за заедницата која не во мнозинство, на јазикот и писмото на таа заедница.

Со надзорот се покажа дека на програмскиот сервис на ТВ 24 Вести, на 11 и 25 декември 2018 година, во рамки на изданијата на „24 Отворено“, емитувани се делови од емисиите на бугарски јазик, без притоа да биде обезбеден превод на македонски јазик.

Извештајот е достапен на линкот подоле:

24 Вести – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 28.12.2018Accessibility

Accessibility