Вонреден програмски надзор врз радио РФМ – програмски концепт

Скопје, 04.01.2019г. – Агенцијата по службена должност, изврши вонреден програмски надзор врз радиото РФМ од Скопје, за обврската за спроведување најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата.

Еднонеделната анализа на вкупно емитуваната програма во седмицата од 10 до 16 декември 2018 година, покажа дека радио програмскиот сервис на РФМ, не спроведуваше најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

РА РФМ (член 67 став 6 од ЗААВМУ) – 04.01.2019

 Accessibility

Accessibility