Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore ndaj radio RFM – koncepti programor

Shkup, 04.01.2019. – Agjencia me detyrë zyrtare, realizoi mbikëqyrje programore ndaj radios RFM nga Shkupi, në lidhje me obligimin për realizimin e së paku 80% të konceptit programor për të cilin i është dhënë leja.

Analiza një javore nga programi i emetuar në përgjithësi gjatë asaj kave prej datës 10 deri më 16 dhjetor 2018, konstatoi se shërbimi programor i radios RFM, nuk ka arritur së paku 80% të konceptit programor për të cilin i është dhënë leja.

Raporti i mbikëqyrjes mund të merret në linkun:

RA RFM (neni 67 paragrafi 6 nga LSHMAA) – 04.01.2019

 Accessibility

Accessibility