Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – Годишен извештај за 2018г.

Скопје, 15.01.2019г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработен Годишен извештај за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици во 2018 година. 

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за 2018, можат да се преземат на следниот линкAccessibility

Accessibility