Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive – Raport vjetor për vitin 2018

Shkup, 15.01.2019. – Për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, u përpilua një Raport vjetor në lidhje me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive gjatë vitit 2018.

Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për vitin 2018, mund të merren në këtë linkAccessibility

Accessibility