Доставен извештај до ДИК за емитувано платено политичко рекламирање на радиодифузерите

Скопје, 10 април 2019г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските од член 76-д став 4 од Изборниот законик, денес до Државната изборна комисија го достави Извештајот за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, за периодот од 1 до 7 април 2019 година.

Извештајот е направен врз основа на податоци доставени од радиодифузерите, а се однесува на Претседателските и Предвремени избори за градоначалник во 2019 година.Accessibility

Accessibility