Доставен извештај до ДИК за емитувано ППР на радиодифузерите за период од 8 април до 3 мај 2019г.

Скопје, 10 мај 2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските од член 76-д став 4 од Изборниот законик, денес до Државната изборна комисија го достави Извештајот за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, во периодот од 8 април до 3 мај 2019 година. 

Извештајот е направен врз основа на податоци доставени од радиодифузерите, а се однесува на Претседателските и Предвремени избори за градоначалник во 2019 година.

 Accessibility

Accessibility