Донација на АВМУ за радиодифузерите, МВР и министерот за здравство

Скопје, 23.03.2020 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи да даде финансиски придонес – донација за справување со последиците од коронавирусот (COVID-19), во вкупен износ од 105.000.000,00 (сто и пет милион) денари.

Најголем дел од средствата или 103.000.000,00 денари ќе бидат наменети за радиодифузерите и тоа: 73.000.000,00 денари за радиодифузерите (комерцијални и непрофитни) кои моментално вршат телевизиско и радио емитување и 30.000.000,000,00 денари се наменети за емитување на јавниот сервис. “Овие средства се наменети за заштита на своите вработени преку набавка на заштитна опрема, трошоците поврзани со производството, набавката и преносот на програмата, за да се поправат негативните ефекти врз нивните економски перформанси поради коронавирусот и да им се овозможи да функционираат без пречки.

Од 1.000.000,00 денари се доделуваат на Министерството за внатрешни работи и Министерството за здравство, посветени на мерките и активностите што се преземаат за заштита на нивните работници преку набавка и заштитна опрема и набавка на друга заштитна опрема и друга опрема за спроведување на Активностите на Министерството за превенција, запирање на ширењето и справување со последиците од коронавирусот.

Средствата за радиодифузерите ќе бидат распределени на следниов начин:

  • На сите радиодифузери кои во 2019 и 2020 година го платиле годишниот надоместок за телевизиски или радио емитување од прометот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ќе им биде вратен износот платен за надоместокот на лиценца за 2019 и 2020 година, за мал износ од данок на додадена вредност. Вкупната вредност на средствата што ќе се доделат по овој основ е 65.099.000,00 денари;
  • Радио радиодифузерите на кои им истекува рокот за исплата на годишниот надоместок за дозвола по донесувањето на Одлуката за донација, и тоа дури до крајот на 2020 година, Агенцијата нема да бара годишен надоместок, туку ќе издава фактура чија сума одговара само на износот на данокот на додадена вредност. Вкупната вредност на средствата што ќе се доделат по овој основ е 7.901.000,00 денари.

Со сите субјекти, Агенцијата ќе потпише договор за донација кој ќе стапи во сила веднаш по потпишувањето од договорната страна, а ќе се спроведе откако Министерството за правда ќе даде позитивно мислење.

Се надеваме дека оваа мерка ќе го олесни работењето на радиодифузерите и ќе овозможи нивното работење да продолжи без пречки. Воедно, повторно ги повикуваме сите медиуми да известуваат професионално и одговорно и навремено да и обезбедат на јавноста точни и објективни информации.

 Accessibility

Accessibility