2022 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/изречена мерка јавна опомена:

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Контролен административен надзор – Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

Редовен административен надзор – Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2021Accessibility

Accessibility