ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ АВМУ И КСЗД

Скопје, 24 август 2023 – Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги д-р Зоран Трајчевски и претседателот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Исмаил Камбери, денеска потпишаа Меморандум чија цел е продлабочување на соработката особено во спречувањето дискриминација во програмите на давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на платформите за споделување видеа.

Соработката ќе се реализира при конкретни случаи на поттикнување или ширење дискриминација, нетрпеливост или омраза во програмите при кои, за поголема ефикасност, Агенцијата ќе постапува кон давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и кон платформите за споделување видеа, а Комисијата кон медиумските работници.

Посебно внимание ќе биде посветено на промовирање на слободата на изразување, унапредување на еднаквоста и превенција од дискриминација, заштита на интересите на корисниците на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поттикнување на медиумската писменост, организирање работилници, семинари, кампањи од јавен интерес и сл. како и поттикнување на културата на јавен дијалог меѓу граѓаните со цел да се зацврстува заемното разбирање и толеранција за унапредување на односите меѓу различните заедници.

Двете страни се согласни дека меѓусебната соработка и активностите кои ќе следат ќе придонесат за поголемо почитување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за спречување и заштита од дискриминација од страна на давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, медиумските работници и платформите за споделување видеа.Accessibility

Accessibility