2024 година

Известување за склучен договор за јавна набавка  –  Ревизорски услуги 

Известување за склучен договор за јавна набавка  – Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници Коха

Известување за склучен договор за јавна набавка  – Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници Вечер Прес

Известување за склучен договор за јавна набавка  – Адаптивно и превентивно одржување на постојниот софтвер за анализа на РА и ТВ програми-НАВС

Известување за склучен договор за јавна набавка  – Услуга од приватна Агенција за вработување  

Известување за склучен договор за јавна набавка  – Финансиско осигурителни услуги 

Известување за склучен договор за јавна набавка – Систематски преглед

Известување за склучен договор за јавна набавка – ИКТ Опрема

Известување за склучен договор за јавна набавка – Одржување на противпожарна СПРИНКЛЕР инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и одржување на ПП апарати

Известување за склучен договор за јавна набавка – Софтер – систем за електронски регистар на јавни електронски комуникациски мрежи, даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и даватели на услуги, платформа за споделување видеа

 Accessibility

Accessibility