Вонреден административен надзор врз ТВ Њуз од Куманово

Скопје, 14 мај 2024 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 ставови 3 и 4 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз Телевизија Њуз од Куманово.

Со надзорот беше констатирано дека одговорниот уредник на ТРД ТВ Њуз ДООЕЛ Куманово е вработен кај радиодифузерот во редовен работен однос и со полно работно време, со што се исполнети законските обврски.

Извештајот е достапен на следниот линк:

ТВ Њуз – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 ставови 3 и 4 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување – 14.05.2024Accessibility

Accessibility