АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – Алтра Сат 2000 – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 02.09.2021

Редовен програмски надзор Алтра Сат 2000 – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 23.04.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Алтра Сат 2000 – (член 141 од ЗААВМУ) – 28.04.2021

Контролен програмски надзор Алтра Сат 2000 – (член 141 од ЗААВМУ) – 20.05.2021


2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 годинаAccessibility

Accessibility