АС-САТ ДОО Гостивар

2014 година

Извештаj од спроведен надзор:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 27 став 1,2 и 4; член 28 став 1,2 и 3; 64 став 2; 141 и 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.12.2014

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 став 13 од  Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 15.05.2014

Употреба на јазик

– Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 15.05.2014  

 Accessibility

Accessibility