Битолски весник

image_pdfimage_print

2021 година

Извештај од спроведен надзор

Импресум

Редовен административен надзор Битолски весник – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Битолски весник (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.06.2020

Редовен административен надзор  Битолски весник (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Битолски весник (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020


2019 година

2018 година

2016 годинаAccessibility

Accessibility