image_pdfimage_print

Обрасци и формулари за ТВ

Образец_Извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за телевизиско емитување    Образец за европски аудиовизуелни дела и европски дела од независни продуценти    Образец … […]Accessibility

Accessibility