image_pdfimage_print

Newsletters – 2020 година 

Newsletter за месец јануари 2020 година – Бр. 1/2020 Newsletter за месец март 2020 година – Бр. 3/2020 Newsletter за месец април 2020 година – … […]

Редовен програмски и административен надзор врз радијата Метрополис, Канал 77 и Антена 5

Скопје, 3 септември 2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовни програмски и административен надзори врз радијата Метрополис, Канал 77 и Антена 5, за законските обврски за објава на импресум, информации кои треба да се направат достапни до корисниците[…]

Изречени мерки јавна опомена на 5 телевизии

Скопје, 22 август 2019г. – Советот на Агенцијата на 30-та седница одржана на 19 август 2019 година, за прекршување на повеќе законски одредби од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, на Наша ТВ, ТВ 24 Вести, ТВ Тера, ТВ Ера и ТВ Стар им изрече мерки јавна опомена[…]

Редовен програмски надзор врз 5 национални телевизии

Скопје, 29.10.2018г. – Врз 5-те национални телевизии ТВ Алфа, ТВ Алсат-М, ТВ Канал 5, ТВ Сител и ТВ Телма, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за законските одредби коишто се однесуваат на правилата за употреба на јазикот во програмите и емитување најмалку 12 часа дневно програма на телевизија[…]

Извршен административен надзор врз МХ-РАДИО

Скопје, 25.06.2018г. –  За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, врз МХ – РАДИО од Охрид, Агенцијата изврши вонреден административен надзор[…]

Newsletters – 2016 година

Newsletter за месец ноември 2016 година – Бр. 1/2016 Newsletter за месец декември 2016 година – Бр. 2/2016

Newsletters – 2017 година

Newsletter за месец декември 2017 година – Бр.12/2017 Newsletter за месец ноември 2017 година – Бр.11/2017 Newsletter за месец октомври 2017 година – Бр.10/2017 Newsletter … […]

Newsletters

Newsletters – 2021 година  Newsletters – 2020 година  Newsletters – 2019 година  Newsletters – 2018 година Newsletters – 2017 година Newsletters – 2016 годинаAccessibility

Accessibility