Седница бр. 61 од 21.12.2012

61-та седница на Советот за радиодифузија од 21.12.2012 година (петок), со почеток во 11,00 часот.       Д н е в е н   р е … […]

Седница бр.60 од 12.12.2012

60-та седница на Советот за радиодифузија од 12.12.2012 година (среда), со почеток во 11,00 часот. Д н е в е н   р е д   … […]

Седница бр.59 од 08.12.2012

59-та седница на Советот за радиодифузија од 08.12.2012 година (сабота), со почеток во 15,00 часот.   Д н е в е н   р е д … […]

Седница бр. 58 од 07.12.2012

58-та седница на Советот за радиодифузија од 07.12.2012 година (петок), со почеток во 10,00 часот.   Д н е в е н   р е д … […]

Седница бр. 57 од 03.12.2012

57-та седница на Советот за радиодифузија на Република Македонија од 03.12.2012 година (понеделник), со почеток во 11,00 часот.     Д н е в е … […]

Седница бр. 56 од 27.11.2012

56-та седница на Советот за радиодифузија на Република Македонија од 27.11.2012 година (вторник), со почеток во 12,00 часот. Д н е в е н   р … […]

Седница бр. 55 од 23.11.2012

55-та седница на Советот за радиодифузија од 23.11.2012 година (петок), со почеток во 11,00 часот.   Д н е в е н   р е д … […]

Седница бр.54 од 19.11.2012

54-та седница на Советот за радиодифузија од 19.11.2012 година (понеделник), со почеток во 11,00 часот   Д н е в е н р е д … […]

Седница бр. 53 од 14.11.2012

53-та седница на Советот за радиодифузија од14.11.2012 година (среда), со почеток во 11,00 часот.   Д н е в е н р е д   … […]

Седница бр. 52 од 12.11.2012

52-та седница на Советот за радиодифузија од 12.11.2012 година (понеделник), со почеток во 11,00 часот.     Д н ев е н  р е д … […]Accessibility

Accessibility