Седница бр. 04 од 28.01.2014

Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги ја закажувa 4-та седница за 28.01.2014 (вторник) со почеток во 17:00 часот. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски … […]

Седница бр. 03 од 24.01.2014

Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 3-та седница за 24.01.2014 (петок) со почеток во 13:00 часот. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски … […]

Седница бр. 02 од 20.01.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја закажува за 20.01.2014 (понеделник) со почеток во 14:00 часот Агенцијата за аудио и удиовизуелни медиумски … […]

Седница бр.01 од 08.01.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 1-та седница за 08.1.2014 година (среда), со почеток во 12 часот.                                                          Д н е в … […]Accessibility

Accessibility