Седница бр.25 – 30.12.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажува за 30.12.2014 (вторник), со почеток во 13:30 часот… Д н е в е н   … […]

Седница бр. 24 – 27.12.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја закажува за 27.12.2014 (сабота), со почеток во 13:30 часот. Д н е в е н   … […]

Седница бр. 23 – 24.12.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седница ја закажува за 24.12.2014 (среда), со почеток во 13:00 часо. Д н е в е н   … […]

Седница бр.22 – 18.12.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја закажува за 18.12.2014 година (четврток), со почеток во 14:00 часот. Дневен ред 1. Усвојување на … […]

Седница бр. 21 – 12.12.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја закажува за 12.12.2014 година (петок), со почеток во 14:00 часот  Д н е в е … […]

Седница бр.20 – 04.12.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја закажува за 04.12.2014 година (четврток), со почеток во 14:30 часот.           … […]

Седница бр. 19 – 21.11.2014

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја закажува за 21.11.2014 година (петок), со почеток во 12:00 часот. Д н е в е … […]

Седница бр.18 – 19.11.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја закажува за 19.11.2014 година (среда), со почеток во 13:00 часот. Д н е в е … […]

Седница бр.17 – 05.11.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја закажува за 05.11.2014 година (среда) со почеток во 14:30 часот.           … […]

Седница бр. 16 – 31.10.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја закажува за 31.10.2014 година (петок) со почеток во 14:00 часот. Д н е в е … […]Accessibility

Accessibility