Седница бр.42 – 25.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 42-та седница ја одржа на 25.12.2023 година (понеделник) со почеток во 13:05 часот во просториите на Агенцијата. Д … […]

Јавна седница бр.10-25.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та јавна седница ја одржа на 25.12.2023 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот. Д Н Е В … […]

Седница бр.41 – 21.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 41-та седница ја одржа на 21.12.2023 година (четврток) со почеток во 13:30 часот во просториите на Агенцијата. Д … […]

Седница бр.40 – 21.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40-та седница ја одржа на 21.12.2023 година (четврток) со почеток во 13:00 часот во просториите на Агенцијата. Д … […]

Седница бр.39 – 12.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та ја одржа на 12.12.2023 година (вторник) со почеток во 13:05 часот. Д Н Е В Е Н  … […]

Јавна седница бр.9-12.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та јавна седница ја одржа на 12.12.2023 година (вторник) со почеток во 13:00 часот. Д Н Е В … […]

Седница бр.38 – 23.11.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 38-та седница ја одржа на 23.11.2023 година (четврток) со почеток во 14:05 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.37 – 16.11.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 37-та седница ја одржа на 16.11.2023 година (четврток) со почеток во 14:05 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.36 – 10.11.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 36-та седница ја одржа на 10.11.2023 година (петок) со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]Accessibility

Accessibility