Седница бр.8 – 01.03.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та седница ја одржa на 01.03.2024 година (петок) со почеток во 15:40 часот, преку видео конференциска врска. Д … […]

Јавна седница бр.4 – 01.03.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та Јавна седница ја одржa на 01.03.2024 година (петок) со почеток во 15:30 часот, преку видео конференциска врска. … […]

Седница бр.7 – 28.02.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја одржа на 28.02.2024 година (среда) со почеток во 13:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.6 – 19.02.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја одржа на 19.02.2024 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот преку видео конференциска врска. Д … […]

Седница бр.5 – 07.02.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та седница ја одржа на 07.02.2024 година (среда) со почеток во 14:00 часот преку видео конференциска врска. Д … […]

Седница бр.4 – 25.01.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја одржa на 25.01.2024 година (четврток) со почеток во 13:05 часот. Д Н Е В Е … […]

Јавна седница бр.3 – 25.01.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та јавна седница ја одржa на 25.01.2024 година (четврток) со почеток во 13:00 часот. Д Н Е В … […]

Седница бр.3 – 15.01.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја одржa на 15.01.2024 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.2 – 11.01.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја одржа на 11.01.2024 година (четврток) со почеток во 14:05 часот преку видео конференциска врска. Д … […]

Јавна седница бр.2 – 11.01.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та Јавна седница ја одржа на 11.01.2024 година (четврток) со почеток во 14:00 часот преку видео конференциска врска. … […]Accessibility

Accessibility