1

Хроника од 69-та седница

СКОПЈЕ, 30.12.2013- Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ги разгледа извештаите од мониторингот на програмските сервиси ТВ Менада – Тетово, емитуван на 12 декември 2013г, ТВ Нова – Гевгелија, емитуван на 7 декември 2013г, ТВ Студио ТЕРА – Битола, емитуван на 6 декември 2013, Клуб ФМ – Скопје, емитуван на 18 декември 2013г, ТВ Канал Вис – Струмица, емитуван на 6 декември 2013г, ТВ АРТ – Тетово, емитуван на 12 декември 2013г и ТВ ТВМ – Охрид, емитуван на 14.12.2013 година.

Советот за радиодифузија одлучи да постапи на следниов начин:

-на ТВ Менада и упати 2 (две) укажувања за непочитување на правилата за заштита на малолетните лица – едното за необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува и второто поради тоа што емитувана играна програма е означена со сигнализацијата за заштита на малолетната публика само пред почетокот, но не и за целото нејзино времетраење;

-на ТВ Студио ТЕРА и изрече мерка писмена опомена за несоодветен термин на емитување програма и укажување за емитување прикриено рекламирање;

-на Клуб ФМ му изрече 2(две) мерки времена забрана за рекламирање и телешопинг и тоа: времена забрана за рекламирање телешопинг од два дена за емитување помалку од 30% вокално- инструментална музика на македонски јазик и забрана за рекламирање телешопинг од еден ден за неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со акустички средства.

-на ТВ Канал Вис му изрече 2 (две) писмени опомени за непочитување на правилата за заштита на малолетните лица – едната за необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува и втората за несоодветен термин на емитување на програма.

-на ТВ АРТ му изрече 3 (три) писмени опомени – едната за непочитување на правилата за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата, втората за емитувани програми на странски јазици непреведени на албански јазик и третата за надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час.

-на ТВ ТВМ и упати укажување за неиздвојување на телешопингот и рекламите од другите делови на програмата со оптички или акустички средства.

На ТВ Нова – Гевгелија не се констатирани прекршувања на Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските акти.

СРД ја усвои Информацијата за доставени валидни договори за регулирани авторски права за емитувана играна програма од Македонската радиотелевизија (МТВ 1 и МТВ 2) и трговските радиодифузни друштва – телевизиите на сите нивоа на емитување во Република Македонија. Радиодифузерите коишто го известиле Советот дека не емитуваат играна програма или дека емитуваат играна програма исклучиво од сопствено производство, треба до Советот да достават снимки од емитуваната програма во последните 30 дена, а радиодифузерите кои не доставиле валидни договори за авторски и сродни права, да го сторат тоа најдоцна до 20 јануари.

Советот за радиодифузија заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на ТРД – Oператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, Потврда бр. 12 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси: Redlight Premium TV, Teme – XTV, Prive TV, Diablo TV, Aljazeera Balkan, 24 Kitchen и TVE.

– на Македонски Телеком АД Скопје, Потврда бр. 49 која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискииот програмски сервис: Da Vinci.

– на ТРД– оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел –дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе,Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, Потврда бр. 23 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси: Rai Uno, Rai Due, RTL 1, RTL 2, Super RTL, Slovenia 2, KIKA, VOX, TVE, RTS Sat и HRT 1.

– на ТРД – операторна кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, Потврда бр. 22 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси: Planeta, MTV Adria, VH1, Travel, Travel HD, TV 1000, Viasat Explorer и Viasat History.

– ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, Потврда бр.19 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси: Planeta, MTV Adria, VH1, Travel, Travel HD, TV 1000, Viasat Explorer и Viasat History.

– на ТРД– оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, Потврда бр. 24 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси: Hajat Plus, Duga TV, KCN Music, Luxe TV HD, True Movies 1, Bliss, Buz Muzik, Chart Show TV, Chart Show Dance, Flava, Scuzz, The Vault, Kix, Pop, Flaunt, True Entertainment, True Drama и TB 5 Mond.

– на ТРД –оператор на кабелска мрежа КДС ВТ Пробиштип, Потврда бр. 6 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси: Алфа ТВ, Наша ТВ, Канал 5, Алсат М, ТВ Стар(регионална), Д1 (регионална) и National Geographic.

-на ТРД –оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ ДОО Струмица, Потврда бр. 4 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси: Алфа ТВ, Наша ТВ, Канал 5, Алсат М, Телма, ТВ Вис (регионална), ТВ Кобра(регионална), ТВ Нова Гевгелија(локална), Balkanika, Fen TV, Planeta, Atlas TV, Russia Today, Russia Today Doc, Palma Plus, B92 Info, TV Soko, Alternativna TV, Kopernikus, KCN Music и Svet Plus.

– на ТРД –оператор на кабелска мрежа МОБИ СЕРВИС Прилеп, Потврда бр.2 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси: Алфа ТВ, Наша ТВ, Канал 5, ТВ Вижн БМ(регионална), AXN, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer и Viasat Nature.

-на ТРД –оператор на кабелска мрежа СКУПИ КАБЛЕ Скопје, Потврда бр.4со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси: Алфа ТВ, Наша ТВ, Sport Klub, Sport Klub +, Sport Klub Prime, Fishing & Hunting, Ultra, Cinemania, Golf Klub, Mini Ultra и IQS Live.

-на ТРД –оператор на кабелска мрежа КТВ 69 с.Истибања Виница, Потврда бр. 4 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси: Алфа ТВ, Наша ТВ, Канал 5, ТВ Стар(регионална), Д1 (регионална), ТВ Ирис(регионална), Planeta, Russia Today и Russia Today Doc.

– на ДИГИ ТРД-оператор на кабелска мрежа РИ-ГО КАБЕЛ САТ Скопје, Потврда бр. 8 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси:Канал 5, Наша ТВ, Алфа ТВ, Алсат М, Planeta, Atlas TV, Palma Plus, TV Soko, Russia Today и Russia Today Doc.

– на ДИГИ ПЛУСМУЛТИМЕДИАСкопје, Потврда 18 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискитe програмски сервиси:FOX и FOX Movies.
Хроника од 68-та седница

СКОПЈЕ, 27.12.2013- Советот за радиодифузија на денешната седница ја усвои информацијата за започнување на процесот на имплементација за воведување систем за управување со квалитет согласно ISO 9001:2008 во Советот за радиодифузија на Република Македонија.

СРД заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, Потврда бр. 25 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

-на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје Потврда бр.27 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

– на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип Потврда бр.22 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

– на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово Потврда бр. 24, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

– на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, Потврда бр. 26 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

– на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово, Потврда бр.25со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

– на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово,Куманово Велес, Штип, Прилеп Потврда бр. 57, со со која регистрираниот дигитален програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис RTS-SAT.
Хроника од 67-та седница

СКОПЈЕ, 25.12.2013  -Советот за радиодифузија на денешната седница ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА Скопје, Потврда бр.13 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис НВО.

-на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА Скопје, Потврда бр.14 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис НВО Comedy.
Хроника од 66-та седница

СКОПЈЕ, 24.12.2013- Советот за радиодифузија на денешната седница го усвои Финансискиот план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година и Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

СРДго усвои Известувањето за заинтересираноста за реемитување на телевизискиот програмски сервис на ТРД ТВ Лажани ДООЕЛ – с. Лажани, Долнени преку ИПТВ платформата на Македонски телеком АД – Скопје.

СРД заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел -aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, СветиНиколе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, Потврда бр. 5 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Eurosport, Eurosport 2, HBO, HBO и Comedy.

-на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, Потврда бр. 21 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Eurosport, Eurosport 2, HBO, HBO и Comedy.

-на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, СветиНиколе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, Потврда бр. 6 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Cinemania, Ultra, Fishing & Hunting, Mini Ultra, IQS Life, Golf Klub и Planeta.

– на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел –дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, Потврда бр. 22 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Cinemania, Ultra, Fishing & Hunting, Mini Ultra, IQS Life, Golf Klub и Planeta.

 
Хроника од 65-та седница

СКОПЈЕ,18.12.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница гo усвои Нацрт – Финансискиот план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година и Нацрт- годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

СРД ја усвои Програмата за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година.

Советот за радиодифузија даде одобрение за промена на сопственичката структура на ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 Скопје.

 
Хроника од 65-та седница

СКОПЈЕ,18.12.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница гo усвои Нацрт – Финансискиот план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година и Нацрт- годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

СРД ја усвои Програмата за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година.

Советот за радиодифузија даде одобрение за промена на сопственичката структура на ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 Скопје.

 
Хроника од 64-та седница

СКОПЈЕ, 13.12.2013- Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница усвои Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2013-та година со цел да се обезбедат средства за Услугата за транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплекс. Соодветно на ова, дополнет е Годишниот план за јавни набавки во 2013 година и донесена е Одлука за потреба од јавна набавка за предметот на набавка – Услуга за транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплекс

СРД го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Алсат – М Скопје,емитуван на 8, 9 и 10 декември 2013 година. Со мониторингот е констатирано дека се прекршени член 68 став 2 алинеја 4 и член 68 став 2 алинеја 9, за што Советот и изрече мерка писмена опомена на ТВ Алсат – М. Повеќе детали за анализираните прилози може да се видат во Извештајот од мониторингот на ТВ Алсат – М, на следниов линк

СРД го усвои Стратешкиот план за извршување на внатрешна ревизија за периодот 2014-2016 година.

Советот за радиодифузија на денешната седница донесе одлука да склучи Меморандум за соработка со Државниот Универзитет во Тетово.

СРД заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

 -на ТРД– Oператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, Потврда бр. 11 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: SK Prime, IQS Life, Mini Ultra, Sport Klub, Sport Klub +, Golf Klub, Fishing & Hunting, Ultra и Cinemania.

-на Друштво за телекомуникациски инженеринг софтвер трговија и услуги ВИН САТ ДОО Виница, Потврда бр. 8со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Алфа, Наша ТВ, Телма, Канал 5, ТВ Ирис(регионално), ТВ Стар(регионално), ТВ Д1(регионално), ТВ Кочани(локално), НRT 1, Planeta, TV 1000, Viasat Explorer, National Geographic, FOX Crime, FOX Life, Cinemania, Golf Klub, Ultra, Sport Klub, Sport Klub + и Fishing & Hunting.

-на ТРД – Oператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ Виница,Потврда бр. 1со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: МТВ 1, МТВ 2, Собраниски Канал, Сител, Сител 3, Канал 5, Канал 5 плус, Телма, Алфа ТВ, Наша ТВ, 24 часа Вести, Алсат-М, ТВ Сонце, DM Sat, Atlas TV, HD Mjuzik, Happy TV, Kopernikus TV, Kopernikus Muzik, Svet Plus, B92 Info, Soko TV, RTS Sat, RTCG, HRT 1, HRT 3, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Pro 7, Super RTL, TRT Internacional, Planeta, OTV Valentino, Russia Today и Russia Today Doc.
Хроника од 63-та седница

СКОПЈЕ, 10.12.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ги разгледа извештаите од мониторингот на програмските сервиси ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово, емитуван на 31 јули 2013г., ТВ Коха Меваип ДООЕЛ Тетово, емитуван на 29 август 2013г. и ТВ ХАНА Мевљан ДООЕЛ Куманово, емитуван на 16 ноември 2013г.

Советот за радиодифузија одлучи да постапи на следниов начин:

-на ТВ ВТВ му изрече писмена опомена, за надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час;

-на ТВ Коха му изрече 2 (две) мерки, укажување за непочитување на правилата за заштита на малолетната публика, односно несоодветен термин на емитување и писмена опомена за надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час;

-на ТВ ХАНА и изрече 3 (три) писмени опомени,едната за непочитување на правилата за заштита на малолетната публика, односно несоодветен термин на емитување, втората за неозначување на програми со предупредувачка сигнализација во текот на нивното времетраење, третата за неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со акустички средства. За непочитување на периодот од најмалку 20 минути што треба да помине меѓу два рекламни блока емитувани во рамки на телевизиските програми, СРД на ТВ Хана му упати укажување.

– СРД ја усвои Информацијата за непостапувањето по изречените мерки од страна на ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, ТРД РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово и ТРД Радио Беса ДООЕЛ с. Црнилишта, Долнени. СРД заклучи на споменатите радиодифузери да им испрати допис како последно предупредување за да ги исполнат мерките.

– СРД ја усвои Информацијата за исполнувањето на обврската за објавување на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година на 31 октомври. За неисполунување на оваа обврска Советот заклучина ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај, Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар и РАДИО УСКАНА-ПЛУС УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ Кичево да им изрече писмена опомена, а на ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово, ТВ СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово и ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга да им изрече писмена опомена со барање за објавување.

– СРД ја усвои Информацијата за извршена проверка на податоците за сопственичката структура на ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип и ТРД кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип.
Хроника од 62-та седница

СКОПЈЕ, 06.12.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, Потврда бр.24, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Канал 21 (локално ниво), RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History, National Geography и DM SAT.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, Потврда бр.26, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History и National Geography.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип, Потврда бр.21, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Стар ТВ (регионално ниво), RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History и National Geography.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, Потврда бр.23, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History и National Geography.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, Потврда бр.25, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History и National Geography.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово, Потврда бр.24, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History и National Geography.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп, Потврда бр.53, со која регистрираниот дигитален програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Desire и Bunga Bunga.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп, Потврда бр.54, со која регистрираниот дигитален програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: FEN TV.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп, Потврда бр.55, со која регистрираниот дигитален програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Сител HD.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп, Потврда бр.56, со која регистрираниот дигитален програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: МТВ 1 HD, RTS SAT, Planeta, Planeta Folk, Balkanika, Balkanika HD, Fen HD, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History, National Geographic, Nat Geo Wild, Extreme Sport, CBS Reality, CBS Drama, FLN, ATV, STV, Kanal D, Star TV, VH 1.
Хроника од 61-та седница

СКОПЈЕ, 28.11.2013 Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ги разгледа извештаите од мониторингот на програмските сервиси Канал ТРИ Дебар, емитуван на 24 август 2013г, Телевизија Кобра Радовиш, емитуван на 27 јули 2013г и ТВ Сител 2 Скопје, емитуван на 8 ноември 2013 година.

Советот за радиодифузија одлучи да постапи на следниов начин:

-на Канал ТРИ Дебар му изрече 2 (две) писмени опомени,едната за непочитување на правилата за заштита на малолетната публика, односно несоодветен термин на емитување и другата за неозначување на реклами.

-на Телевизија Кобра Радовиш му изрече 3 (три) писмени опомени,едната за непочитување на правилата за заштита на малолетната публика, односно неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата, другата за надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час и третата мерка за неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со акустички средства.

-на ТВ Сител 2 Скопје му изрече 3 (три) писмени опомени,едната за непочитување на правилата за заштита на малолетната публика, односно несоодветен термин на емитување програма, другата за неозначување на програми со предупредувачка сигнализација во текот на нивното времетраење и третата за рекламирање во телевизиска програма, вметнато на начин со што се загрозени интегритетот и вредноста на програмата, како и правата на авторите и другите носители на права. 

СРД ја усвои информацијата за ослободување од плаќање радиодифузна такса за семејните домаќинства на обврзниците од с. Бесвица – Општина Демир Хисар. С Косилари, општина Градско и с. Црешка – општина Штип и одлучи да ги ослободи од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузен сигнал, односно немаат прием на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие „Македонска радиотелевизија“ во населените места:с. Бесвица – Општина Демир Хисар. С Косилари, општина Градско и с. Црешка – општина Штип.