Хроника од 69-та седница

СКОПЈЕ, 30.12.2013- Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ги разгледа извештаите од мониторингот на програмските сервиси ТВ Менада – Тетово, емитуван на 12 декември … […]

Хроника од 68-та седница

СКОПЈЕ, 27.12.2013- Советот за радиодифузија на денешната седница ја усвои информацијата за започнување на процесот на имплементација за воведување систем за управување со квалитет согласно … […]

Хроника од 67-та седница

СКОПЈЕ, 25.12.2013  -Советот за радиодифузија на денешната седница ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети: -на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА Скопје, Потврда бр.13 со која … […]

Хроника од 66-та седница

СКОПЈЕ, 24.12.2013- Советот за радиодифузија на денешната седница го усвои Финансискиот план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година и Годишниот план … […]

Хроника од 65-та седница

СКОПЈЕ,18.12.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница гo усвои Нацрт – Финансискиот план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година … […]

Хроника од 65-та седница

СКОПЈЕ,18.12.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница гo усвои Нацрт – Финансискиот план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година … […]

Хроника од 64-та седница

СКОПЈЕ, 13.12.2013- Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница усвои Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2013-та година со цел да се … […]

Хроника од 63-та седница

СКОПЈЕ, 10.12.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ги разгледа извештаите од мониторингот на програмските сервиси ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово, емитуван на … […]

Хроника од 62-та седница

СКОПЈЕ, 06.12.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети: -на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, … […]

Хроника од 61-та седница

СКОПЈЕ, 28.11.2013– Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ги разгледа извештаите од мониторингот на програмските сервиси Канал ТРИ Дебар, емитуван на 24 август 2013г, … […]Accessibility

Accessibility