Хроника од 25-та седница

Скопје, 30.12.2014г. Советот на Агенцијата, согласно Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија, донесе … […]

Хроника од 24-та седница

Скопје, 27.12.2014г. Советот на Агенцијата на денешната седница усвои измени на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година. Советот … […]

Хроника од 23-та седница

Скопје, 24.12.2014 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница ја усвои Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Хроника од 22-та седница

Скопје, 18.12.2014 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница донесе одлука за заштитен знак (лого) на Агенцијата за аудио … […]

Хроника од 21-та седница

СКОПЈЕ, 12.12.2014- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница ги донесе следниве Правилници : Правилник за процедурите на финансиското и … […]

Хроника од 20-та седница

СКОПЈЕ, 04.12.2014 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница ги донесе следниве Правилници : Правилник за обврските за емитување … […]

Хроника од 19-та седница

СКОПЈЕ, 21.11.2014- Советот на Агенцијата на денешната седница ги донесе следниве Правилници : Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола … […]

Хроника од 18-та седница

Скопје, 19.11.2014 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница донесе Нацрт-Програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Хроника од 17-та седница

СКОПЈЕ, 05.11.2014 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница ги усвои следниве Нацрт-Правилници и едно Нацрт-Упатство: Нацрт – Правилник … […]

Хроника од 16-та седница

СКОПЈЕ, 31.10.2014– Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница донесе Нацрт – Правилник за емитување европски аудиовизуелни дела и дела … […]Accessibility

Accessibility