Прв јавен состанок

  Агенцијата го одржа својот прв јавен состанок   Скопје, 23.03.2015г. – Денес, Агенцијата согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги … […]

Втор Јавен состанок 2014

На Вториот јавен состанок Агенцијата ги презентираше активностите реализирани во изминатото тромесечје   Скопје, 16.06.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни   медиумски услуги, во … […]

Четврти јавен состанок на Агенцијата

Oдржан четвртиот јавен состанок посветен на замена на постојните дозволи за радиодифузна дејност Скопје, 10.12.2014г. – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските … […]

Агенцијата го одржа својот втор јавен состанок

Скопје, 20.06.2014г. – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа својот втор јавен состанок. Неговата цел беше да им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите ставови и мислења во однос на развојот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Република Македонија.[…]Accessibility

Accessibility