Сектор за финансии и логистика

Горан Радуновиќ – Раководител на Сектор тел: 02/3103 433 g.radunovic@avmu.mk Весна Симоновска – Помошник раководител на Сектор тел: +389 2 3103 437 v.simonovska@avmu.mk Одделение за … […]

Стручна служба на Aгенцијата

Органограм на Агенцијата 1. Сектор за поддршка на работата на директорот и на Советот 2. Сектор за програмски работи 3. Сектор за правни работи и јавни … […]Accessibility

Accessibility