Organizimi i Shërbimit profesional

Organogram i Agjencisë 1.Sektori për përkrahjen punës së Drejtorit dhe Këshillit të Agjencisë 2. Sektori për çështje programore 3.Sektori për çështje juridike dhe furnizime publike … […]Accessibility

Accessibility