ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА ДООЕЛ Скопје

2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 03.04.2018


2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 19.12.2016 

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143  од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 03.11.2016 

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 07.11.2о16


2015 година

 

 2014 година

 Accessibility

Accessibility